Skip to content

Velkommen til SIAPWS Danmark

SIAPWS Danmark er den danske gruppe for erfaringsudveksling under SIAPWS. Gruppen er dannet i 2019 og har siden da arrangeret temadage for den danske energibranche. Medlemmerne er fjernvarmeværker, Dansk Fjernvarme, større og mindre kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg samt rådgivere og leverandører indenfor branchen.

SIAPWS Danmark er medlem af SIAPWS og repræsenterer Danmark i det nordiske samarbejde.

Formålene med SIAPWS Danmark er:

At fungere som forum for erfaringsudveksling indenfor vandkemi og vandbehandling i den danske energibranche – det skal ske gennem fysiske møder som temadage/workshops og gennem løbende information og erfaringsudveksling via elektroniske medier.

At sørge for erfaringsudveksling på området indenfor de nordiske lande, hvor kraftvarme og fjernvarme er udbredt, og i forhold til den internationale udvikling, hvor IAPWS er førende med teknisk vejledning.

Foreningen vil planlægge og afholde 1-2 workshops/erfa-dage i løbet af året, hvoraf den ene workshop afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Finansiering af workshops/erfa-dage sker typisk gennem et mindre deltagergebyr.

Medlemmer af SIAPWS Danmark kan være såvel virksomheder, forskningsinstitutter og enkeltpersoner, der arbejder med vand i relation til energiproduktion. Prisen for virksomheder, institutioner og privatpersoner er hhv. 3.500 kr, 1.000 kr og 500 kr/år. Ved indmeldelse accepterer kontaktpersonerne, at deres e-mail og telefonnummer deles indenfor SIAPWS-Nordic, dvs. med danske såvel som nordiske kollegaer.

Indmeldelse sker ved henvendelse per mail til et bestyrelsesmedlem med angivelse af disse kontaktoplysninger:

 • Firmanavn (eller personligt navn ved enkeltpersoner)
 • CVR-nr (kun firmamedlemmer)
 • Kontaktperson
 • Mail for kontaktperson
 • Telefon til kontaktperson
 • Type af medlemskab: Firma eller enkeltperson (forskellige gebyrer)
 • Fakturaadresse:
  • Firmanavn
  • Adresse
  • Kontaktperson ved fakturering
  • Indkøbsordre, rekvisitionsnummer eller anden ID på faktura
  • Mailadresse for elektronisk faktura eller EAN-nummer (offentlige virksomheder)

Disse oplysninger kan overdrages ved at udfylde Excel-skemaet ”Indmeldelsesformular-SIAPWS-DK” og maile kopien til et bestyrelsesmedlem.

Yderligere information om SIAPWS Danmark og relationerne til SIAPWS Nordic og IAPWS kan ses i præsentationen ”SIAPWS-DK Info”.

SIAPWS Danmarks bestyrelse

Monika Nielsen
Formand
Ørsted  A/S
moneb@orsted.com
+45 99 55 77 26

Anders Jensen
Medlem
Driftslaboratoriet ApS
abj@driftslab.dk
+45 30 47 03 48

Jørgen Pors-Nielsen
Medlem
Måbjerg Energy Center Bioheat and Power
jponi@mec-bhp.dk
+45 24 40 08 96

Thomas Dalsgaard
Næstformand
Silhorko-Eurowater A/S
tda.dk@silhorko.dk
+45 87 93 83 15

Erik Fl. Smitshuysen
Kasserer
Fjernvarme Fyn
efs@fjernvarmefyn.dk
+45 27 87 54 85

Heine B. Rosendal
Sekretær
Fredericia Maskinmesterskole
hbr@fms.dk
+45 20 89 43 52

SIAPWS Danmarks medlemmer