Skip to content

Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen vesikemia- ja vedenkäsittelyverkoston luominen sekä kansainvälinen yhteistyö tähän liittyen. Yhdistys toimii pohjoismaisen SIAPWS:n kansallisena alajaostona, kuitenkin omana itsenäisenä yhdistyksenään. Vastaavat kansalliset yhdistykset löytyvät myös Ruotsista ja Tanskasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutuksia ja kollegatapaamisia sekä kerää ja jakaa edelleen alaan liittyvää tieteellistä ja kokemusperäistä materiaalia ja tietoutta.

Kansainvälisen IAPWS:n toiminta aloitettiin vuonna 1929 Lontoossa höyry-taulukko-konferenssin yhteydessä. Höyrytaulukko IAPWS IF-97 on nykyisin käytetyn materiaalin pohjana. IAPWS:n tavoitteena on edistää veden, höyryn sekä vesisysteemien ominaisuuksien tuntemusta suunnittelijoiden, käyttäjien ja tiedemiesten keskuudessa maailmanlaajuisesti painopisteen ollessa teollisuuden sovelluksissa. Pohjoismainen panos on ollut työryhmässä Power Cycle Chemistry (PCC), joka tuottaa muun muassa vesi-höyry –kierron kemian ohjearvosuosituksia (Technical Guidance Documents). IAPWS:n toiminnassa on mukana jäsenyhdistyksiä ympäri maailmaa.

Suomi kuuluu IAPWS:ään pohjoismaisen jäsenyhdistyksen Nordic IAPWS:n kautta . Jokaisesta jäsenistöön kuuluvasta pohjoismaasta valitaan vuosikokouksessa kaksi edustajaa Nordic IAPWS:n hallitukseen (EC). Keväällä 2018 SIAPWS hallitus päätti järjestää SIAPWS:n toiminnan maakohtaisesti, jotta kyettäisiin järjestämään toimintaa kussakin maassa lähellä jäsenistöä helposti saavutettavissa olevalla tavalla, myös kunkin maan omalla kielellä.

Vesikemiayhdistys ry perustettiin vuoden 2018 lopulla ja siitä lähtien erilaisia toimintamuotoja ja -tapoja on kehitelty jäsenistön toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Yhdistyksen käytännön toimintaa ohjaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukselle saa kernaasti esittää ideoita ja toiveita tapahtumiin ja yhdistyksen kehittämiseen liittyen.